Roberto Sarti, Lucie Chaya

Roberto Sarti, Lucie Chaya

Sicílie,

Přednáška:

  • Úvod do kosmologie Andské tradice

 Úvod do kosmologie Andské tradice

Kosmovize a filosofie andského světa je zcela odlišná od kosmovize a filosofie světa západního. Funguje zcela v napojení s přírodou, přírodními živly a duchy. Je to velmi praktické učení, obsahující soubor jednoduchých energetických technik a postupů pocházejících od starověké andské civilizace, které mají pro člověka přínos na psychické, fyzické i duchovní úrovni. Tento přínos lze snadno odpozorovat v dobrém pocitu, který začne člověk vnímat ve vztahu k sobě i k ostatním. Praktikování těchto technik přináší dobrý pocit na fyzickém těle i významný duchovní růst. Během přednášky vás Roberto s Lucií některá tato cvičení naučí, kromě toho, že vás seznámí se základy andské kosmovize a pojmem “Semínka Inků”, které představuje božskou podstatu, přítomnou v každé lidské bytosti.

Roberto Sarti je psycho-energetický poradce. Narodil se v Římě v r. 1966 a po řadě zkušeností s křesťanstvím a hinduismem potkává v r.1997 dona Juana Nuñeze del Prado, mistra 4. stupně andské tradice, stává se jeho žákem a získává od něj zasvěcení. V letech 2000-2016 získává řadu zasvěcení od dalších mistrů andské tradice, jimiž byli: Mariano Apaza, don Umberto Sonqo, doña Bernardina, don Juan Apaza, don Francisco Apaza, don Lorenzo Apaza e don Martin Quispe. Všichni byli mistry 4. stupně domorodé komunity Q’Ero z oblasti Cuzco, která uchovala učení incké tradice v ucelené formě. Napsal knihu Semínko Inků s předmluvou Juana Nuñeze del Prado” s cílem podělit se o to, co obdržel od svých mistrů. Vydal také DVD s názvem “Potomci Pachamamy”. Od r. 2003 je zodpovědný za aktivity Kulturní asociace Tawantin v Itálii, přednáší a pořádá kurzy, kde předává Učení andské tradice a jejích energetických technik. Organizuje energetické cesty do Peru, na posvátná místa Inků. Díky své dvacetileté zkušenosti s andskou tradicí, která je koncepčně zcela odlišná od filozofií západního světa, dokáže její učení andské tradice jedinečným a srozumitelným způsobem přenést do „západštiny“.

 

Lucie Chaya – je novinářka, překladatelka a lektorka seminářů Moderní kurandera 1, 2 a 3, které jsou zaměřené na kultivaci ženské síly. Pořádá poutní cesty na posvátná místa Sardinie. V r. 2011 přinesla do Čech tradici andského učení prostřednictvím svých překladů knih H.H. Mamaniho – Kurandera a Hadí žena, které se staly bestsellery. Absolvovala s Mamanim cestu do Peru i jeho výcvik pro ženy a výcvik v peruánské masáži Qhaqoy. Je mostem mezi tradicemi. Do Čech přivezla kromě Mamaniho v minulých letech také nejvyšší šamany domorodé andské komunity Q’Ero, kteří jsou považováni za přímé potomky Inků a strážce jejich odkazu. Absolventi kurzů, které organizuje již ví, že přiváží do Čech a zprostředkovává vždy nejvyšší možnou kvalitu. Přednášku bude osobně překládat.

http://luciechaya.cz/